Присъединете се към нас

Във Вашата страна няма клон на FM WORLD? Можете да се регистрирате от FM WORLD Distribution като попълните формуляра на интернет страница https://register-global.fmworld.com/.

При постъпване в клуба изберете статуса, на който искате да работите: като предприемач или дружество ще имате статус на Продавач и ще получавате възнаграждение за достигане на нивата на Маркетинговия план, както и отстъпка при покупката на продукти, като частно лице ще имате статус на Получател и ще имате право на отстъпка при правенето на покупки.

Изберете своя Спонсор - Бизнес партньор FM WORLD, в чиято структура искате да действате. Можете да изберете Спонсор от всяко място на света. Ако не познавате някой, който вече работи в FM WORLD, ние ще Ви помогнем да намерите подходящия спонсор.  С присъединяването си към Клуб FM WORLD Вие се съгласявате с нашите принципи, заложени в Маркетинговия план, Етичния кодекс на FM WORLD и Правилника на FM WORLD.