Контакт

Контакт


Ако имате въпроси, ние сме на Ваше разположение:

 

BG:

 

Ако имате въпроси, ние сме на Ваше разположение:

bulgaria@distribution.fmworld.com

 

ENG:

contact@distribution.fmworld.com
complaints@distribution.fmworld.com (Reklamacje)

IT:

In caso di domande, siamo a vostra disposizione:

italia@distribution.fmworld.com

reclami@distribution.fmworld.com (Reclami)

RO:

contactro@distribution.fmworld.com

reclamati@distribution.fmworld.com

FR:

Veuiilez nous contacter: 

contactfr@distribution.fmworld.com

CZ/SK:

Kontaktujte nás:

contact@distribution.fmworld.com

BG:

Ако имате въпроси, ние сме на Ваше разположение:

bulgaria@distribution.fmworld.com

 

 

FM World Distribution sp z o.o. 

Вписано в Търговския регистъра в Районния съд за Вроцлав-Фабрична,

VІ Стопанско отделение на Националния съдебен регистър.  

ул. Жмигродзка 247, 51-129 Вроцлав Данъчен

номер: 8952089916 Полски БУЛСТАТ: 365172050 Полски ЕИК: 0000632230

You will find us here