Контакт

Контакт


Ако имате въпроси, ние сме на Ваше разположение:

 

BG:

 

Ако имате въпроси, ние сме на Ваше разположение:

[email protected]

 

ENG:

[email protected]
[email protected] (Reklamacje)

IT:

In caso di domande, siamo a vostra disposizione:

[email protected]

[email protected] (Reclami)

RO:

[email protected]

reclam[email protected]

FR:

Veuiilez nous contacter: 

[email protected]

CZ/SK:

Kontaktujte nás:

[email protected]

BG:

Ако имате въпроси, ние сме на Ваше разположение:

[email protected]

 

 

FM World Distribution sp z o.o. sp. k.

Вписано в Търговския регистъра в Районния съд за Вроцлав-Фабрична,

VІ Стопанско отделение на Националния съдебен регистър.  

ул. Жмигродзка 247, 51-129 Вроцлав Данъчен

номер: 8952093148 Полски БУЛСТАТ: 365370145 Полски ЕИК: 0000636342

You will find us here