O nás

Obchodné príležitosti FM WORLD

Kľúčom k úspechu FM WORLD sú vysokokvalitné výrobky pre každodenné použitie za dostupné ceny a osvedčený obchodný model založený na marketingovom pláne, ktorý je transparentný, čestný a ponuka príležitosti na rast.

V Spoločnosti FM WORLD môžete rozšíriť svoju globálnu štruktúru pri využití medzinárodného sponzorstva. To znamená, že váš sponzor (t.j. osoba, u ktorej pôsobíte) môže  bývať v úplne inej krajine, ale Vaše body sa spočítajú ako body skupiny a patria k globálnemu bodovému obratu.

Zisky v FM WORLD ŠÚ sú výsledkom Marketingového plánu a sú neobmedzene. S našimi lídrami (ktorí dosiahli II. a III. úroveň marketingového plánu) sa delíme vytvorenými ziskami pomerne k ich podielu v Globálnom bodovom obrate. Naše motivačné programy sú určené pre tých, ktorí sa chcú rozvíjať s FM WORLD.

Pre partnerov, ktorí práve začínajú spoluprácu, ponúkame "Program na dobrý štart", v ktorom si môžete zakúpiť výrobky za symbolickú sumu za prvé tri mesiace vašej účasti. Okrem toho ponúkame vzdelávací systém pre partnerov na všetkých úrovniach efektívnosti, ako aj špeciálne programy pre osoby, ktoré už dosiahli úroveň: medzinárodné zájazdy, spolufinancovanie bývania a luxusné autá.

Dvakrát do roka spoločne oslavujeme náš úspech - počas Global Networking Forum a počas výročia firmy FM WORLD, ktoré sa konajú v najprestížnejších miestach sveta. Registrovaní obchodní partneri nájdu podrobné informácie po prihlásení sa  v Partnerskej zóne.