Kontakt

Kontakt


W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji:

[email protected]
[email protected] (Reklamacje)

 

FM World Distribution sp z o.o. sp. k.

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

ul. Żmigrodzka 247, 51-129 Wrocław

NIP: 8952093148
REGON: 365370145
KRS: 0000636342

Formularz kontaktowy


Tutaj nas znajdziesz