Pridruži se Klubu FM World-a

 

U vašoj zemlji nema FM WORLD podružnice? FM WORLD Distribution-u se možete pridružiti  popunjavanjem obrasca za registraciju koji je dostupan na našoj internetskoj stranici https://register-global.fmworld.com/. Kod registracije odaberite status u kojem želite djelovati: kao poduzetnik ili tvrtka imat ćete status Prodavatelja i dobivat ćete plaću za postizanje određenih razina Marketinškog plana, kao i trgovinski popust za kupnju proizvoda, kao fizička osoba odabrat ćete Korisnički status i moći ćete imati samo trgovinski popust za vašu kupovinu. Odaberite svog Sponzora – mrežu FM WORLD Poslovnog partnera kojoj se želite pridružiti. Vaš sponzor može biti bilo gdje u svijetu. Ukoliko ne poznajete nekog člana FM World-a pomoći ćemo vam da pronađete odgovarajućeg Sponzora. Ulaskom u Klub FM WORLD Club pristajete na naša pravila definirana u Marketinškom planu, Etičkom kodeksu i Pravilniku FM WORLD-a.