Για μας

Οικονομικές δυνατότητες της FM WORLD

Το κλειδί  της επιτυχίας της FM WORLD είναι τα προϊόντα καθημερινής χρήσης υψηλής ποιότητας. Σε προσιτές τιμές και ένα δοκιμασμένο εμπορικό μοντέλο που βασίζεται στο Σχέδιο Μάρκετινγκ το οποίο είναι διαφανές, πιστό και παρέχει δυνατότητες σταδιοδρομίας. Στην FM WORLD μπορείτε να αναπτύξετε τη δομή σας παγκοσμίως, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της διεθνούς χορηγίας. Αυτό σημαίνει ότι ο προωθητής σας (δηλαδή το πρόσωπο στη δομή του οποίου ενεργείτε) μπορεί να μένει σε διαφορετική χώρα από εσάς, αλλά οι πόντοι σας αθροίζονται ως οι πόντοι της ομάδας σας καθώς και συμπεριλαμβάνονται στον Παγκόσμιο Κύκλο Εργασιών των πόντων. 

Οι αμοιβές στην FM WORLD προκύπτουν από το Σχέδιο Μάρκετινγκ και είναι απεριόριστες. Με τους ηγέτες μας (οι οποίο έφτασαν στα επίπεδα ΙΙ και ΙΙΙ του Σχεδίου Μάρκετινγ) μοιράζουμε ακόμη τα δεδουλευμένα κέρδη, αναλόγως στη συμμετοχή τους στον Παγκόσμιο Κύκλο Εργασιών των πόντων.  Τα προγράμματα κινήτρων μας σχεδιάστηκαν για αυτούς που θέλουνε να εξελιχθούν με τη FM WORLD. Για τους εταίρους που μόλις αρχίζουν τη συνεργασία μαζί μας, προσφέρουμε το «Σχέδιο για καλό ξεκίνημα», χάρη στο οποίο μπορείτε να λάβετε τους πόντους για ένα συμβολικό ποσό κατά τους πρώτουςς τρεις μήνες της συμμετοχής σε αυτό. Επιπλέον, προσφέρουμε το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης για Εταίρους όλων των επιπέδων απόδοσης καθώς και ειδικά σχέδια για τα πρόσωπα που έχουν  φτάσει σε ορισμένα επίπεδα: διεθνείς εκδρομές, χρηματοδότηση των εξόδων διαμονής και πολυτελή αυτοκίνητα. Δύο φορές το έτος γιορτάζουμε τις κοινές επιτυχίες μας - στο Global Networking Forum και στην επέτειο της FM WORLD που γίνεται στα μέρη πολυτελείας στον κόσμο. Οι καταγραμμένοι Εταίροι μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες στη Ζώνη Εταίτρου, αφού συνδεθούν.